En syreabsorbent är en liten påse med ett innehåll som reagerar med syre och förbrukar det. Absorbenterna kommer levererade vakuumpackade i en lufttät påse. De är helt säkra att använda vid förvaring av mat då de ej innehåller några giftiga ämnen.

 

Hur syreabsorbenter fungerar

Syre-absorbenter (även kallad syreätare) förbrukar syre på kemiskt väg. De små pappomslutna påsarna innehåller 80% järnfilsspån och 20% aktivt kol. Så fort en påse exponeras för luft påbörjas bindningen. Järnet rostar och den processen förbrukar syret. Sker detta i en liten, sluten lufttät miljö så kommer allt syre att förbrukas. Detta tar ett par timmar. Känner du på påsen där syreabsorbenten ligger kommer du känna att det blir varmt.

Varför syreabsorbenter?

Syre är en ingrediens till liv, men är också destruktivt på molekylär nivå. Syre är orsaken till att rost bildas, att tidningar gulnar och att silver missfärgas.
Syre förstör även mat, antingen genom oxidering eller genom att syreberoende organismer förstör maten. Det visar sig genom obehagliga förändringar av smak, textur, utseende och näringsvärde. Dessa risker undviks med syreabsorbenter i helt täta förpackningar.
Dessutom dödar den syrefria miljön effektivt alla eventuella insekter, larver och ägg inom några dagar. 

För att motverka detta bör syreabsorbenter användas när mat ska förvaras på lång sikt.

Luft består till 21% av syre. När man förslutit en mylarpåse med en syre-absorbent i så kommer luften i påsen minskas med ca 21 %. De resterande gaserna (främst kväve, 78%) är helt ofarliga för t.ex mat som förvaras i påsen. En syrefri mylarpåse med mat kommer inte se ut som en vakuumförpackad påse, men krymper ihop något allt beroende på mängden luft i påsen och det du packar. Pressar du ut så mycket luft du kan ur en påse ärtor eller ris innan du svetsar igen den blir den som vakuumförpackad medans havregryn sällan blir det, även om bägge påsarna är syrefria och innehållet är skyddat.

Här kan du läsa mer om förvaring i Syrefri miljö 

Förvara dina syreabsormenter i en lufttät burk av glas med gummipackning. Då kan du lätt använda de eftersom du behöver. 
 
I påsen ligger också en syreindikator (se bild 3). Denna är Rosa då den ej är i kontakt med syre. Kommer det in syre i påsen blir den lila. Om du förvarar dina syreabsorbenter i en glasburk av patent typ så lägg över denna i burken, då ser du om dina syreabsorbenter är fräscha eller om det läckt in syre..